Hva skal vi legge ut på bedriftens hjemmeside?

Å holde en hjemmeside oppdatert med innhold er en viktig oppgave. For noen bedrifter eller organisasjoner er det ikke gitt hva slags informasjon som skal eller bør legges ut.

Informasjonen som publiseres på bedriftens hjemmeside skal være relevant for de som besøker nettstedet deres. En undersøkelse gjort i 2021 av det amerikanske markedsførings-selskapet Brightedge (https://www.brightedge.com/blog/organic-share-of-traffic-increases-to-53), viste at over 50% av alle besøk til hjemmesider kom gjennom organisk søk.

Organisk søk betyr søk gjort av mennesker som bruker søkemotorene til å finne informasjon på nettet.

(Vi har ingen bindinger til Brightedge, men har brukt deres rapport som inspirasjon til denne artikkelen.)

Skriv for mennesker, ikke maskiner

Når dere skriver artikler for nettsiden ha derfor deres målgruppe i bakhodet. De som havner på deres nettside, er på jakt etter informasjon eller svar på et spørsmål de har.

Mange skriveverktøy på nettet har løsninger som hjelper dere med å gjøre artikkelen søkemotorvennlig. Det betyr ikke alltid at den blir leservennlig.

For eksempel ser vi ofte at disse verktøyene anbefaler mer bruk av enkelte ord. Ved å legge på dette ordet her og der, kan etter hvert gjøre artikkelen ganske så merkelig å lese.

Nå er søkemotorene blitt mye smartere og lar seg ikke lenger lure. Vi anbefaler uansett at dere skriver artikler som er rettet mot mennesker og ikke maskiner.

Redaksjonsgruppe

For en av våre kunder har vi opprettet en redaksjonsgruppe. Her har vi jevnlige møter hvor vi lufter ideer til nye artikler som skal postes på nettsiden. Ideene som kommer opp, legger vi inn i et planleggingsverktøy. Noen av ideene blir til artikler, mens andre blir forkastet.

Det vi anbefaler er at du lager deg en «bank» over poster du skal skrive gjennom året. Vi i Inside Creative kan hjelpe dere med å komme opp med ideer til innhold.