Hvor ofte skal jeg publisere artikler på nettsiden?

Hvor ofte skal jeg publisere artikler på nettsiden?

Det er viktig å holde nettsiden deres oppdatert med innhold. Men hvor ofte skal dere legge ut ny informasjon?

Når det gjelder hvor ofte anbefaler vi at dere minimum legger ut en ny artikkel på siden deres en gang i måneden. Dere bør imidlertid arbeide mot et mål om å produsere noe nytt på siden en gang i uka.

Nettstedet er en mediekanal

Dere kan sammenlikne nettsiden deres med en radiokanal eller TV-kanal. Her vet dere alltid at favorittprogrammet ditt går på en fast dag og til et fast tidspunkt i uken eller i måneden.

Når dere skal poste en ny artikkel på siden deres velger dere i grunn selv. Vi anbefaler likevel at dere oppdaterer siden deres på en fast dag i uken eller i måneden. På denne måten «oppdrar» dere de som etter hvert følger deres nettsted. La oss si at dere legger ut noe nytt innhold på siden deres hver torsdag. Innholdet deler dere også på sosial medier og på den måten holder dere både nettsiden og deres sosiale plattform levende.

Hvilken dag i uken eller i måneden dere legger ut avhenger av hva slags nettsted dere drifter. Et nettsted som har med fritidsaktiviteter bør kanskje publisere noe nærmere helgen.

Planlegg publisering

Planlegg publisering

De fleste publiseringsløsninger i dag har funksjoner som gjør det mulig å skrive artikler som så automatisk blir tilgjengelige. Med WordPress (https://wordpress.com) kan dere for eksempel bestemme at denne artikkelen skal publiseres en uke fram i tid.

Fordelen med en slik løsning er at dere kan gjøre klar flere artikler som så blir tilgjengelige på den faste publiseringsdagen.

Jevnlig oppdatering

Google, Bing og andre søkemotorer forsøker å etterlikne menneskelig adferd. Dersom dere vet at en nettside oppdateres jevnlig, besøker dere denne oftere enn andre sider. Hvis siden deres har gammelt innhold vil de som kommer over siden deres lure på om innholdet fortsatt er relevant.

Dette gjelder selvfølgelig ikke for alt innhold.

Det samme gjelder for søkemotorene. Dersom de ser at et nettsted legger ut nye artikler hyppig, vil de besøke dette nettstedet ofte. Det motsatte skjer dersom søkemotoren ser at nettstedet ikke oppdateres.

Vi i Inside Creative anbefaler at bedrifter setter opp en publiseringskalender. I denne legger dere inn hendelser det kan være naturlig å omtale – både i forkant og i etterkant.

Dersom dere trenger hjelp til å lage en publiseringskalender, kan vi i Inside Creative bistå.