Web developer
Web developer

Hvorfor utvikler vi nettsider med PHP?

Vi har brukt mange programmeringsspråk gjennom de årene vi har løsninger for kunder. Men når det kommer til nettsider bruker vi PHP. Grunnen til det er at språket fungerer meget godt til webutvikling. Kanskje ikke så rart. Det var nettopp til programmering av dynamiske nettsider språket ble utviklet for.

I 1994 startet dansk-kanadiske Rasmus Lerdorf arbeidet med språket. Fram til da brukte programmerere enten Perl eller C for å programmere nettsider som hentet innhold fra tekstfiler eller databaser. Med PHP og mySQL som kom året etter (1995) ble ting enklere.

Før vi startet med PHP brukte vi det som i dag kalles klassisk ASP (Active Server Pages fra Microsoft). Dataene til de dynamiske nettstedene var lagret i Access-databaser, og disse databasene ble lastet opp på serveren. ASP fungerte det også, men PHP – ettersom språket var tilpasset webutvikling – fungerte bedre. Derfor gikk vi over.

I de senere årene har vi gått over til å bruke rammeverket Laravel. Dette gir mange fordeler og er et av de beste rammeverkene for PHP. Vi kan bruke andre teknologier, men vårt foretrukne valget er den plattformen vi bruker nå.

Vi gjør også systemutvikling i PHP. Først og fremst hvis nettstedet ligger på en linux-server, er skrevet i samme språk og det er viktig å gjenbruke kode. På Windows-servere bruker vi .Net-rammeverket og språket C#.