Laravel til moderne web applikasjoner

Inside Creative benytter Laravel når vi utvikler mer avanserte og moderne web applikasjoner eller systemer for våre kunder.

Laravel er et PHP-rammeverk som er blitt mer og mer populært over årene. Rammeverket er brukt av flere store organisasjoner rundt om i verden.

Selskapet og utvikleren bak Laravel har en filosofi om at utvikling må være en hyggelig og kreativ opplevelse for å være virkelig tilfredsstillende. Laravel prøver å ta smerten ut av utviklingen ved å lette vanlige oppgaver som brukes i de fleste nettprosjekter.

Lang erfaring

Vår utvikler har jobbet med PHP siden 2017. Vi er derfor overbevist om at Laravel er et perfekt valg for å bygge moderne nettbaserte systemer og komplekse løsninger.

Laravel hjelper til med å levere kostnadseffektive prosjekter til rett tid samtidig som den sikrer jevn kvalitet. Den inneholder vanlige oppgaver som autentisering, ruting, økter og caching. Dette bidrar til rask utvikling.

Inside Creative sitter med mer enn 20 års erfaring med utvikling av løsninger og systemer i PHP.

Gode verktøy

En annen grunn til at vi har valgt Laravel er økosystemet rundt rammeverket. Til svært mange problemstillinger finnes det pakker vi kan bruke.

Det er også gode verktøy vi bruker til det som heter Unit Testing (UT). Dette er teknologi som brukes for å gjøre løsninger mer robuste og at biter av kildekode fungerer som de skal.