Systemutvikling

Webutvikling illustrasjon

I de 20 årene vi har holdt på med programmering, har vi utviklet både små og store systemer for våre kunder. Det være seg timeliste-system, jobboversikt-system, publiseringsløsninger eller distribusjonssystemer. Vårt motto er: Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid.

Vi driver systemutvikling både på Linux-servere og Windows-servere.

Eksempler på systemer

Her er noen eksempler på hva vi har gjort for kunder:

  • Vi utviklet et jobb-oversikt program hvor kunden hadde oversikt over hvor i løpet de ulike jobbene var. Systemet ble utviklet med PHP og mySQL som database. Systemet kjørte på en Linux-server
  • Vi har programmert et fullstendig sportsdata-system for et av landets største nyhetsbyråer. Systemet er integrert mot en ekstern dataleverandør og henter data basert på leverandørens API. Dette systemet kjører på en Windows Server og bruker SQL-server som lagringsmedium. Systemet inneholder også en web-basert løsning for administrering av kunder, brukere og distribusjon av data.
  • Vi programmerte en publiseringsløsning hvor all informasjon som ble presentert på forsiden ble hentet fra PDF-filer. Dette systemet bruker PHP, mySQL og kjører på Linux-server. Systemet distribuerer også PDF-filer til kunder.
  • Vi utviklet en løsning der informasjon om personer ble lagret i en søkbar database for journalister. Dette systemet består av flere komponenter som løselig kommuniserer med hovedsystemet. Systemet kjører på en Windows-server og bruker .Net (c#) Rest-API, AngularJS og ElasticSearch.

Teknologier vi bruker

Vi bruker følgende teknologier når vi arbeider med systemutvikling for kunder:

  • Jira – et prosjektstyrings-system som brukes av de aller fleste selskaper i verden.
  • git – et versjonstyrings-system som brukes av mer eller mindre alle utviklere rundt om i verden.