Vår prosess

Trond Husø er vår daglige leder og vår web utvikler

Vår prosess

Under beskriver vi vår prosesser når vi utvikler deres nettsted. Denne prosessen skal sikre at sluttproduktet blir så bra og velfungerende som dere ønsker.

Vi tenker helhetlig fra første stund

Den første oppgaven vi går på etter å ha inngått en avtale med dere er å lage et kart over nettstedet. Dette gjøres for at dere og vi skal få en oversikt over alle sider deres nettsted skal ha.

Ved å gjøre dette så tidlig i prosessen avdekkes det kanskje flere behov på de ulike sidene underveis. Vi oppdager kanskje at det vil være behov for noen spesialtilpasninger på en side, mens en annen kan bruke standardløsninger.

Ved å lage nettsted-kartet er vi kommet et godt stykke på vei med søkemotoroptimalisering også. Det vil nå være enkelt for søkemotorene å se strukturen på ditt nettsted.

Underveis i prosessen har vi dialog med dere. Kommunikasjon er viktig i alle deler av prosessen. Både for å unngå misforståelser, men også for å involvere dere i deres nye nettside.

Skisser og personhistorier

Etter å ha laget nettstedkartet er neste steg i vår prosess vi igang med skisser av nettstedet. Denne prosessen avdekker om vi kommer til å trenge bilder, grafikk og andre elementer. Vi ser også om det vil være behov for mye, lite eller ingen tekst på de ulike sidene.

Vi lager også personhistorier på dette stadet. Sammen med dere definerer vi tre ulike personer som er naturlige brukere av deres nye nettsted. Disse beskrivelsene avdekker gjerne også hvordan disse personene vil komme til å bruke deres nettsted, og dermed også hvordan vi på best mulig måte skal løse eventuelle utfordringer den enkelte brukeren kommer til å ha.

Prototype

På prototype-stadet går vi et steg videre med skissene. Nå finner vi fram bilder, grafikk og andre elementer som skal inn på siden.

Ved å lage prototype ser vi fort hvilke elementer vi har behov for fra dere eller om det er noe som må lages eller kjøpes.

På prototype-stadiet ser vi også på hvordan mobilversjonen av nettstedet bør se ut.

Utvikling

Etter å ha fått godkjent prototypen er neste steg i prosessen at vi utvikler nettstedet. Vi bruker i hovedsak WordPress til dette, men kan også utvikle deres nettsted ved å bruke andre teknologier også.

Dersom dere ønsker en avansert løsning benytter vi oss av PHP-rammeverket Laravel.

Vi bruker så få utvidelser som mulig når vi utvikler deres nettsted. Dette fordi vi mener at utvidelser fører til at deres nettsted blir tregt. En treg nettside kan føre til færre treff og dårlig rangering i ulike søkemotorer.