JEG HJELPER FIRMAER MED INTEGRASJONER OG ANDRE IT-UTVIKLINGSOPPGAVER

Med mer enn 30 års IT-erfaring har jeg kompetansen og erfaringen som skal til for å hjelpe din bedrift med ulike IT-utviklingsoppgaver.

Trond Husø is the lead developer and designer at Inside Creative AS

Systemutvikling

Vi har utviklet forskjellige systemer for kunder. Det være seg mindre intranettløsninger til større systemer.

Laravel

Laravel er et rammeverk som vi bruker når vi utvikler større og mer avanserte løsninger.

Flere og flere bedrifter som bruker programmeringsspråket PHP har valgt å benytte seg av dette rammeverket.

Laravel er (i 2022) ti år gammelt og fortsatt under aktiv utvikling.

WordPress

Det virker kanskje rart å snakke om systemutvikling og WordPress, men vi har faktisk laget enkelte systemer hvor WordPress har vært basis for løsningen.

WordPress

.Net utvikling

Vi utvikler også løsninger ved bruk av .Net rammeverket fra Microsoft.

Særlig lager vi Windows Services – eller Daemons – som er programmer som kjører 24/7/365 og gjør større eller mindre oppgaver. Gjerne som en del av et større system.

Trond Husø

CEO, web/system-utvikler, fotograf, tekstforfatter m.m.

Trond Husø er selskapets daglige leder. Han har jobbet som web- og systemutvikler siden slutten av 1990-tallet. Gjør også mye mer enn bare tekniske ting.