Nettsiden til AK-Regnskap AS

AK-Regnskap AS opplevd at deres side var utdatert. Derfor var de glade for at vi fikk fornyet siden slik at regnskapsfirmaet nå framstår som moderne og profesjonelle.

«Vi er veldig fornøyd med jobben. Vårt behov for nettside strakk seg til kun å ha en nettside, for å være tilstede digitalt. Den løste Inside Creative raskt og profesjonelt. Vår gamle side fra mange år tilbake var rett og slett utdatert.»

AK-Regnskap AS

«Fra vi tok kontakt tok det under en uke å få ferdig nettsiden til publisering. Vi merket det var lett å samarbeide med Trond. Han kom med mange gode ideer, samtidig som han var lydhør for våre behov og ønsker, og fant en løsning som passet for oss.»

«Prosessen var hyggelig med raske avklaringer pr. mail og telefon underveis»