Grafisk Design

Grafisk design illustrasjon

Vi tenker merkevarebygging når vi bistår deres organisasjon eller selskap når vi leverer tjenester innen Grafisk design.

Merkevarebygging, eller branding som er det engelske ordet, er viktig å ha i bakhodet når din visuelle identitet skal skapes. Vi ser for oss hvordan deres grafiske uttrykk skal vises på ulike plattformer og flater. Dermed får du et uttrykk som er lik på din nettside, i dine annonser og øvrige trykksaker.

Fordi vi er et lite byrå blir hele vår organisasjon engasjert når vi arbeider med din grafiske profil. Dermed får prosessen innspill fra flere fagfelt noe vi mener gir noen fordeler. Blant annet kan en webdesigner vite noe mer om hvordan en profil vi gjøre seg på nettet framfor i en katalog. En markedsfører vil gi verdifull informasjon om hvordan han eller hun ser for seg profilen din i en annonse eller på et reklameskilt.

Om vår grafiske designer

Vår grafiske designer har mer ti års erfaring med utvikling av grafiske profiler for sine kunder. Han kan tilby design som dekker alle flater – det være seg på trykk, på skilter eller på en digital plattform. Sammen med over 20 års erfaring med utvikling av nettsider, kan vi lage en totalpakke for deres merkevare på alle flater.