Grafisk Design

Grafisk design hjelper ditt firma med å skape identitet og å formidle følelser. Ved bruk av bilder, symboler og tekst hjelper vi din bedrift med å kommunisere ditt budskap.

Når vi tar på oss et oppdrag innen Grafisk design, er det viktig for oss å levere en helhetlig løsning. Dette innebærer for eksempel å levere den grafiske profilen ditt firma skal bruke framover.

Uten denne profilen vil budskapet du sender til dine kunder fort bli rotete. For oss er det viktig at den grafiske profilen er gjennomgående for alt som har med deres bedrift å gjøre. Dette er med på å bygge deres merkevare.

Slik jobber vi:

Vi har et møte med dere for å få avdekket deres behov for våre tjenester innen grafisk design.

Etter møtet starter vi prosessen med å skape deres produkt. Vi henter inn inspirasjon og presenterer etter hvert skisser som vi sammen med dere velger ut et par som vi går videre med.

Vi legger stor vekt på kommunikasjon med dere i arbeidet med deres produkt.