Hva er en god nettside?

hva er en god nettside?

Hvis hjemmesiden klarer å holde på de som besøker siden lenge, samt at de tar kontakt med deg. Da har du en god hjemmeside.

En god nettside er et viktig verktøy for både brukere og eiere. Fra et brukerperspektiv handler det om å få en smidig opplevelse som engasjerer og tilfredsstiller behovene deres. Fra eierens ståsted handler det om å skape en plattform som ikke bare tiltrekker seg besøkende, men også driver virksomheten fremover.

Bedriftens webside er en meget viktig digital plattform som representerer virksomheten online. Den fungerer som et virtuelt ansikt for bedriften og er ofte det første møtet potensielle kunder har med selskapet. En velutformet hjemmeside gir ikke bare et godt førsteinntrykk, men kan også øke troverdigheten til bedriften og forbedre kundenes opplevelse.

Brukervennlighet og Engasjement skaper en god nettside

For brukere handler en god nettside om å finne løsninger på problemene eller svarene på spørsmålene de har. En nettside som kan levere nøyaktig den informasjonen en besøkende søker etter, er avgjørende.

Du mister brukeren dersom du forvirrer eller irriterer dem.

Klar kommunikasjon spiller en nøkkelrolle for en god hjemmeside. Klart og enkelt språk gjør det enklere for brukere å forstå budskapet. Unngå kompliserte setninger eller tekniske uttrykk som kan skape forvirring. Dette gjør det mulig for brukere å raskt få tak i informasjonen de søker etter.

En god hjemmeside krever et klart og oversiktlig oppsett som gjør det enkelt for brukere å navigere og finne det de trenger. Derfor er brukervennlighet viktig. Brukere må kunne finne det de leter etter uten problemer. Enkel navigasjon, godt strukturerte menyer og en intuitiv layout er alle elementer som bidrar til brukervennlighet.

Engasjement er også avgjørende. Nettsider som fanger oppmerksomheten med relevant og engasjerende innhold, oppmuntrer brukerne til å utforske videre. Bilder, videoer og interaktive elementer kan hjelpe med å formidle budskapet på en måte som skaper følelsesmessig forbindelse.

En god hjemmeside har målrettet Innhold og Konvertering

For eiere handler en god nettside om å oppnå målene for virksomheten. Dette betyr å ha klart definerte mål for nettsiden og tilpasse innholdet deretter. Målrettet innhold som adresserer besøkendes behov og utfordringer, viser at nettsiden er en pålitelig kilde til informasjon.

Konvertering, altså det å få en besøker til å bli en kunde, er en sentral faktor for eiere. En effektiv nettside bør veilede besøkende mot ønsket handling, enten det er å kjøpe et produkt, registrere seg for en tjeneste eller kontakte virksomheten direkte. Tydelige og synlige «kalle til handling»-knapper (Call to action) kan hjelpe med å oppnå dette.

For små bedrifter er definisjonen av målbare mål en nøkkelkomponent. Å spørre kunder «Hva er oppgaven nettsiden skal utføre?» hjelper til med å etablere klare, målbare mål. Dette kan omfatte og generere flere potensielle kunder eller øke salget av produkter. Slike mål gir eiere en retningslinje for å vurdere nettsidens suksess og justere strategier etter behov.

Tillit og konsistens

Både fra brukerens og eierens perspektiv er tillit avgjørende. Troverdig og relevant innhold er selve kjernen i en tillitsfull nettside. Klar kommunikasjon gir brukere muligheten til å forstå budskapet raskt og enkelt. Samtidig spiller nøyaktighet en viktig rolle. Innholdet må være oppdatert og korrekt for å opprettholde tilliten.

Konsistens i budskap og stil er også essensielt. Nettsiden bør gjenspeile den samme budskapet og stilen som bedriften representerer i virkeligheten – altså utenfor nettet. Dette inkluderer bruk av de samme fargene, skrifttyper, tonen i språket og designelementer som brukes andre steder i bedriftens materialer. Konsistens gir en sammenhengende opplevelse som bidrar til å styrke bedriftens identitet.

I 1999 skrev Jakob Nielsen, en av de mest kjente analytikerne av websider, en artikkel der han listet opp de fire måtene en hjemmeside kan kommunisere tillit.

Konklusjon

Hjemmesiden er hjertet og navet i bedriftens digitale tilstedeværelse og markedsføringsstrategi.

En god nettside handler om å være brukervennlig, skape engasjement og ha innhold brukerne søker etter, samtidig som den oppfyller virksomhetens mål om konvertering og suksess.

Gjennom troverdig og relevant innhold, brukervennlighet, klar kommunikasjon, samt konsistens i stil og representasjon av bedriftens identitet, er nettsiden en meget viktig ressurs for å nå målene til både brukere og eiere.

Trond Husø portrett