Integrasjon: Bygging av Broer mellom Systemer

Er det noe jeg har vært involvert i de siste ti årene, så er det integrasjoner. Enten det er å hente data fra en leverandør til en annen, eller å sende data til en leverandør til en annen.

Men det trenger ikke å være koblinger mellom leverandører. Å arbeide med integrasjoner kan også være å utvikle et grensesnitt for utveksling av data mellom server-teknologien og webløsningen deres.

De fleste løsningene dere bruker på nettet i dag fungerer som følge av en eller annen form for integrasjon.

Det er tre teknologier som gjerne brukes i integrasjoner: XML, JSON og CSV.

Hva er Integrasjon?

Integrasjon refererer til prosessen med å koble sammen ulike systemer og applikasjoner for å muliggjøre effektiv utveksling av data og informasjon. Dette kan omfatte både interne systemer i en organisasjon og eksterne tjenester som leveres av tredjeparter. Målet er å skape en helhetlig og samarbeidende IT-infrastruktur som kan støtte forretningsprosesser på en optimal måte.

Hvorfor Integrasjon er Viktig

 1. Effektivitet og Produktivitet: Integrerte systemer reduserer manuelt arbeid og hindrer dobbel dataregistrering. Dette gir økt produktivitet ved å frigjøre tid og ressurser.
 2. Realtidsinformasjon: Integrering muliggjør sanntidsdatautveksling. Dette er spesielt viktig for beslutningstaking, da det gir tilgang til oppdatert informasjon når det trengs.
 3. Forbedret Kundetilfredshet: En sømløs integrasjon gir en mer helhetlig kundeopplevelse. For eksempel kan en kunde som kjøper noe online få umiddelbar oppdatering om lagerbeholdning og leveringsstatus.
 4. Fremtidssikring: Integrerte systemer er mer fleksible og i stand til å tilpasse seg endringer i teknologien eller forretningskravene. Dette gir en langsiktig strategisk fordel.

Hva Kan Jeg Tilby?

Det er på en måte to typer integrasjon. Den ene er at dere har fått tilgang til en datakilde hos en ekstern leverandør. For å få disse dataene inn til dere må det utvikles noe for å hente dataene og dernest få dataene til å passe deres datasystemer.

Den andre er at dere har data som andre ønsker tilgang til. Da kan jeg hjelpe dere med å lage et API som brukes av eksterne til å hente data fra deres systemer.

APIer kan også være en lukrativ forretningsstrategi. Ved å selge tilgang til dataene gjennom APIer, åpner bedrifter opp for en ny inntektsstrøm samtidig som de gir eksterne parter muligheten til å dra nytte av verdifulle dataressurser.

Jeg kan også brukes til å diskutere ulike forretningsmodeller rundt APIer som deres bedrift vurderer å levere.

La oss nå se raskt på datautveksling som brukes når jeg arbeider med integrasjoner.

De ulike formatene for datautveksling

Gjennom mine mange år som utvikler har jeg kommet over flere dataformater, men det er særlig tre som skiller seg ut: XML (eXtensible Markup Language), JSON (JavaScript Object Notation), og CSV (Comma-Separated Values).

La oss utforske hver av disse formatene med konkrete eksempler.

XML: Fleksibilitet i Hierarki

XML er kjent for sin fleksibilitet og støtte for hierarkiske strukturer. Det er ideelt for å representere komplekse datasett med forskjellige typer informasjon.

Eksempel

<data>
 <person>
  <name>John Doe</name>
  <age>35</age>
  <address>
   <street>Main Street</street>
   <city>Cityville</city>
   <zipcode>12345</zipcode>
  </address>
 </person>
 <person>
  <name>Jane Smith</name>
  <age>28</age>
  <address>
   <street>Second Street</street>
   <city>Townsville</city>
   <zipcode>54321</zipcode>
  </address>
 </person>
</data>

JSON: Enkelhet i Lesbarhet

JSON fokuserer på enkelhet og lesbarhet, spesielt i sammenheng med webapplikasjoner. Det organiserer data i nøkkel-verdi-par innenfor objekter. Særlig frontend-teknologi (javascript) er glad i JSON. Det er tross alt en del språket.

Eksempel

{
 "data": [
  {
   "person": {
    "name": "John Doe",
    "age": 35,
    "address": {
     "street": "Main Street",
     "city": "Cityville",
     "zipcode": 12345
    }
   }
  },
  {
   "person": {
    "name": "Jane Smith",
    "age": 28,
    "address": {
     "street": "Second Street",
     "city": "Townsville",
     "zipcode": 54321
    }
   }
  }
 ]
}

CSV: Enkelhet i Tabellform

CSV er et enkelt og effektivt format for å representere tabulære data. Det er vanligvis brukt for store datasett med enkle strukturer.

Eksempel

name,age,street,city,zipcode
John Doe,35,Main Street,Cityville,12345
Jane Smith,28,Second Street,Townsville,54321

Hver av formatene har sine egne fordeler avhengig av brukssaken:

 • XML er kraftig og utvidbart, ideelt for komplekse datastrukturer og behov for skjemavalidering.
 • JSON gir enklere lesbarhet for mennesker og er spesielt populært i webutvikling.
 • CSV er effektivt for store datasett og enklere strukturer, og det kan enkelt åpnes og redigeres i vanlige regneark.