Automatisering: Hvordan frigjøre tid og ressurser

Automatisering er en stadig viktigere trend i IT-bransjen. Ved å flytte manuelle arbeidsoppgaver over til IT kan virksomheter frigjøre tid og ressurser til å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter.

Jeg har vært involvert i flere automatiserings-prosesser. En av disse var for en kunde som publiserer sine arbeider på bedriftens hjemmeside. Før vi automatiserte prosessen, måtte de legge inn all informasjon selv. Dette var tidkrevende.

Frigjorde ressurser

Derfor laget vi et system der programmet hentet ut informasjon fra filene firmaet laget. Denne informasjonen ble lagret i en database. Bilder av produktet ble også hentet ut av filen. Ved å automatisere denne prosessen ble ressurser frigjort, og bedriften kunne i stedet fokusere på de tingene de er gode på.

Dette er en av fordelene ved å automatisere manuelle oppgaver. En annen fordel er at kvaliteten på prosessen. Automatiserte prosesser kan være mer nøyaktige og konsistente enn manuelle prosesser, noe som kan bidra til å forbedre kvaliteten på sluttproduktet eller -tjenesten. Automatisering kan bidra til å redusere risikoen for menneskelige feil, noe som kan være spesielt viktig i kritiske systemer.

Dokumenter det manuelle arbeidet

Når bedriften bestemmer seg for å automatisere en manuell prosess, er det viktig å huske på at dette er kostbart. Jeg vil anbefale at bedriften i forkant av en slik prosess starter med å dokumentere hvordan det manuelle arbeidet gjøres. Er det for eksempel noe av arbeidet som krever informasjon fra annet hold – og som lar seg hente av en datamaskin, er dette viktig informasjon å få med.

Ved å få dokumentert den manuelle prosessen, er det mulig å kutte noe ned på kostnadene.

La oss si at du arbeider i et regnskapsbyrå. Et par ganger i året får dere inn filer fra en kunde som må arbeides litt med før informasjonen, eller dataene, kan importeres inn i regnskapsprogrammet. Slike oppgaver kan være tidkrevende for den som er satt til å gjøre dem. Og slike oppgaver er gode kandidater til å automatisere. Her er det svært viktig å dokumentere hva du gjør med filen før du kan importere den inn i regnskapsprogrammet.

Husk at automatisering ikke skal erstatte deg som ansatt, men skal frigjøre deg fra oppgaver som tar tid og som gjør at du kan bruke mer tid på andre og mer verdiskapende oppgaver.

Ler mer om vår tjeneste – systemutvikling

Trond Husø portrett