Tips for å få tilbakelenker til idrettslagets hjemmeside.

Fem tips for tilbakelenker for idrettslag

Ønsker du å komme øverst på Google. Under kommer vi med fem tips en idrettsorganisasjon kan bruke for å få flere til å lenke til sin side.

Alle ønsker å komme øverst i søkeresultatet når noen søker etter en tjeneste eller et produkt dere tilbyr. En viktig oppgave som svært få gjør, er å få noen til å lenke tilbake til sin nettside.

Lenkestrategi

Den enkleste definisjonen av en strategi er at du definerer du et mål og med en plan for å nå målet. Det viktig å tenke kvalitet framfor kvantitet når dere skal få flere til å lenke tilbake til deres nettsted.

Har dere 100 lenker til deres nettsted, men hvor 75 av dem er unaturlige, vil det slå tilbake hos søkemotorene.

Dere skal alltid streve etter å få naturlige lenker tilbake til dere.

Snakk med sponsorene

Vi i Inside Creative passer alltid på å lage en egen side for hver sponsor hvor de kan presentere seg selv.

Vi mener at idrettsorganisasjoner bør høre med sine sponsorer om de kan lenke tilbake til deres nettside.

Dette kan gjøres på flere måter. En naturlig måte er å ha en nyhet på siden til sponsoren. Her forteller de om sponsoravtalen eller samarbeidsavtale de har inngått med deres klubb.

En annen mulighet for sponsoren er å ha en egen side over de ulike organisasjonene de støtter økonomisk. Også her bør de lenke til deres side.

Har dere et punkt om lenker til deres nettsted i sponsorkontrakten? Hvis dere ikke har det, ville jeg lagt til dette punktet i kontrakten før dere inngår en ny. Informer om dette til sponsoren i forbindelse med fornyelse av sponsoravtalen.

Kanskje dere kan gjøre det mer attraktivt å legge inn en lenke til deres nettside. Kanskje kan det stå i kontrakten sponsorstøtten reduseres med 2000 kroner dersom sponsoren lenker tilbake til deres nettside.

Idrettsrådet – en naturlig samarbeidspartner

Hver kommune pleier å ha et idrettsråd. Dette rådet har oversikt over de ulike klubbene i kommunen og hvilke aktiviteter de har. Rådet har som oppgave å arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

Dersom dere ikke har et godt samarbeid med idrettsrådet i dag, ville jeg anbefalt å starte med det. Send en oversikt med de ulike arrangementer dere planlegger for året. Få med treninger og andre arrangementer. Idrettsrådet vil da lenke tilbake til deres nettside når de publiserer informasjonen på sin nettside.

Har idrettsrådet har et område hvor de presenterer idrettslagene i området? Hvis de har det, så er dette en naturlig side å lenke fra. Har de ikke en slik side, ville jeg tipset dem om å legge ut og vedlikeholde en slik oversikt.

Bruk mediene

Medier er naturlige samarbeidspartnere når det gjelder å lenke til deres nettside. Pass på å be journalisten eller mediehuset om å lenke til deres nettside når de skriver noe om dere.

Tips avisen om en artikkel dere har publisert på nettsiden deres. Ofte henviser journalisten til denne artikkelen hvis de publiserer en nyhet basert på deres post.

Skriv gjerne artiklene litt lange. Da er det større sjanse for at journalisten lenker tilbake dersom avisen ikke ønsket å bruke alt innholdet.

Det samme gjelder resultater. Send resultater fra en konkurranse dere har hatt. Dersom avisen ikke trykker hele listen, be dem om å lenke til en komplett resultatliste på deres side.

Andre samarbeidspartnere

Foruten å være knyttet til idrettsrådet er idrettslag gjerne medlemmer av regionale særidrettskretser, idrettskretser og nasjonale særforbund.

Ta kontakt med disse for å få presentert dere med en lenke til deres nettsted.

Tilhører dere andre organisasjoner, ta kontakt med disse om en lenke tilbake til deres nettside.

Husk også å lenke tilbake til de samme organisasjonene. Det trenger ikke å være mer enn å skrive at klubben er tilknyttet idrettsråd, særidrettskrets, idrettskrets og særidrettsforbund – som er lenket selvfølgelig.